Та NYE COUNTDOWN PRODUCTS-ийг худалдан авахын тулд захиалгат баримтыг уншина уу.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE HOST AUDIO болон VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 цаг 1-р сарын 2, 2019-ээр дамжин 1 цаг.

Бүтээлч AUDIO / VIDEO PRODUCTION-г ашиглахын тулд энэхүү ХЭЛЭЛЦЭЭГЭЭР АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ. Ямар нэг байдлаар, бүртгүүлж ЭЛЕКТРОН OR утсаар захиалга, ашиглах, эсвэл ТЭДГЭЭРИЙН бүтээлч аудио / видео үйлдвэрлэл хандах, эсвэл ямар нэгэн БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ, та уншиж, Тал болохыг зөвшөөрсөн энэхүү хэлэлцээрийн ойлгосон хүлээн зөвшөөрсөн байдаг нь ЭНЭХУУНЫ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАЙГУУЛАХ Бүтээлч аудио / видео үйлдвэрлэл Санал болгож байгаа болон ЗӨВХӨН мэргэжлийн радио өргөн нэвтрүүлгийн, диск хурдан морь унаач, зөвлөх, шошго, зочид буудал, шөнийн клуб, баар, зоогийн газар, дэмжигч болон бусад МЭРГЭЖЛИЙН этгээд болон / эсвэл аж ахуйн нэгжид энд байрлагдсан болно. Хэрвээ ямар нэг шалтгаанаар, та нарын хүлээн авч, энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, санал нийлж байна, УУ бүртгэл / захиалга хийх үйл явц нь зогсоох биш, харин нэвтрэх эсвэл бүтээгдэхүүн, бүтээлч аудио / видео үйлдвэрлэл, эсвэл ямар нэгэн дуу хөгжим, бичвэрийн арга хэрэглэх хийж, НӨӨЦ АРИЛЖААНЫ AUDIO / VIDEO PRODUCTION-ээс ялгаатай бусад материалууд.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

Та бүхэн ХУВИЙН ХУВЬ, ХУВААЛБАР ХУВИЛБАРТАЙ ХАДГАЛАМЖ БОЛОХГҮЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХАА. ONTO YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM эсвэл бусад зүйлсийн талаархи вэбсайт, FTP хаягаар мэдэгдээрэй. Бид таны лицензийн хэлтэсээс бичиг баримтыг бичсэн байх ёстой.

Бүх видеонууд ус болон тэмдгийг бүхэлд нь тодруулсан байна. Бүх зөрчлийг мөрдөж, хар жагсаалтад орж ирээдүйн худалдан авалтаас хориглосон болно.

Хэрэглэх дүрэм:

  • Энэ Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгч болох танд зориулан олгож байгаа бөгөөд ямар ч гуравдагч этгээдэд хуулбарлах, өөрчлөх, тохируулах, дамжуулах, худалдах, түрээслэх, түрээслэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, шилжүүлэх, тараах, эсвэл ямар ч байдлаар өөрчлөгдсөн.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Энэхүү Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүн гэдэг нь Компаний хүргэсэн контентыг хүлээн авах хэрэгсэл бөгөөд Үйлчилгээнд бүртгүүлэхийн тулд хувийн дансыг үүсгэх, батлуулахыг шаарддаг. Бүртгэлийг данс үүсгэсэн хувь хүн дангаар ашиглах боломжтой. Ямар ч нөхцөлд дансыг нэгээс олон хэрэглэгч хуваалцах буюу ашиглахгүй бөгөөд ийм үйлдэл нь дансыг хүчингүй болгох үндэслэл, дансны дуусгавар болох буюу шийтгэх бусад үйлдэл гэж үзэх үндэслэл болно. Үүнд таны дансны ID-г аль ч хүн / байгууллагад ашиглах боломжтой.
  • Компани нь Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүний Үйлдвэрлэлийн хяналт болон түүний холбоотой бүх оюуны өмчийн эрхэд онцгой хяналт тавина гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүнээр дамжуулан санал болгож буй контент хүргэх үйлчилгээнд бүртгүүлснээр та үүнийг эзэмшигч байх болно. Энд тов тодорхой заагаагүй бол Creative Audio / Video Production буюу агуулгын хувьд патент, зохиогчийн эрх, худалдааны нууцлал эсвэл барааны тэмдгийн хувьд аливаа эрх буюу тусгай зөвшөөрөл олгогдоогүй бөгөөд Компани нь энэ талаар тусгайлан заагаагүй бүх эрхийг нөөцөлнө. Creative Audio / Video Production нь зохиогчийн эрхийн хууль, олон улсын гэрээний заалтуудаар хамгаалагдсан өмчлөлийн болон нууц мэдээллийг агуулдаг.
  • Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүний Үйлдвэрлэл, Creative Audio / Video Production дээр гарч ирсэн аливаа зохиогчийн эрх болон / эсвэл бусад өмчийн эрхийн мэдэгдлүүдийг устгахыг зөвшөөрч болохгүй.
  • Та дерватив бүтээлийг задлах, задлах, задлах, орчуулах, засварлах, Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүнийг дахин борлуулах, эсвэл бусдад туслах, дээрх зүйлсийг хийхийг оролдохыг зөвшөөрөхгүй.
  • Бүтээгдхүүний болон арилжааны бус зорилгоор Creative Audio / Video Production ашиглах, түгээх, түгээх, борлуулах, гуравдагч этгээдэд хүргэх, Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүнийг хэн нэгэнд дамжуулах, эсвэл урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авахгүйгээр Компанийн тухай. Ийм хууль бус хуваарилалтын арга хэмжээ та акт эрх зөрчиж тутамд нэг зуун тавин мянган доллар ($ 17) торгох ял шийтгэнэ, санаатайгаар хууль бусаар явуулахад хариуцлага тооцож болно үүний төлөө 106 USC-р хэсэг 150,000 дор холбооны зохиогчийн эрхийн хуулийн зөрчсөн эзэлж байна.
  • Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүнээр дамжуулсан агуулга нь өмчлөлийг эзэмшиж, Компанид лицензээр эзэмшдэг гуравдагч этгээдийн өмч юм. Агуулга нь зохиогчийн эрх болон бусад оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан. Компаниас хүлээн авсан контент нь зөвхөн энэхүү конвенцийн хамрах хүрээнд зөвхөн агуулгын хувьд боломжтой байгаа захиалагчийн зүгээс зөвхөн үзүүлэх, ашиглах, тоглох боломжтой байж болно.
  • Та зохиогчийн эрх болон бусад онцгой хамгаалалтыг зөрчсөн хэлбэрээр энэхүү контентыг ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч энэхүү зөрчлийн хэрэглээ нь энэхүү Гэрээгээр хувийн нууцад хамаарах эрхийг цуцлах болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, эсвэл холбооны хууль. Холбооны хуулиар 17 USC Хэсэг 501, 506-ийн дагуу зохиогчийн эрхэд хамаарах дууны бичлэг болон / эсвэл бусад хамгаалагдсан зохиогчийн эрхгүйгээр хуулбарлах, түгээх, түрээслэх болон дижитал дамжуулалтад иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн. Зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээлийг хууль бусаар хуулбарлан авах нь хулгайд учирсан хохирлыг хэдэн мянган доллараар хариуцаж болох юм. Аливаа Peer to Peer Peer (P2P) сүлжээ эсвэл хамгаалагдсан болон хамгаалагдсан бүтээлийг хууль бусаар байршуулах бусад хэрэгслийг ашиглах нь зохиогчийн эрхийг зөрчиж байна. Энэхүү Гэрээ нь Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдхүүнээр дамжуулсан агуулгад зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай мэдэгдэл гаргах бөгөөд аливаа хууль бус хэрэглээ нь зуун зуун тавин мянга ($ 100 хүртэлх торгуультай торгуультай холбооны шүүхийн зохиогчийн эрхийн зөрчлийг олоход хүргэж болно) 150,000) зөрчил гаргасан буюу иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр тус бүр 5 доллар байна.
  • Бүх контент нь таньд мөрдөж болох хувийн ID-тай усаар тэмдэглэгдсэн, мөн Бүтээгдхүүний Аудио / Видео Бүтээгдэхүүний Хуулийг хуулбарлах буюу хууль бусаар дахин тараах, дээр нь дурьдсан дагуу бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн хуулбарлахыг хариуцна.

Хугацаа. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Баталгаа олгохгүй байх. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Хариуцлагын хязгаарлалт. Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр Компани, түүний лицензлэгчид, ханган нийлүүлэгчид, түншүүд, эсвэл гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдэд аливаа шууд, шууд бус, онцгой, онцгой, үлгэр жишээ, шийтгэх, хохирол, бусад хэлбэрийн хохирол, энэхүү Гэрээтэй холбоотойгоор эсвэл Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдэхүүнийг ашиглах талаархи аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагааны хэлбэр, эсхүл нэхэмжлэлийн үндэслэл, иймэрхүү хохирлын талаар зөвлөсөн. Зарим хууль тогтоомжид хариуцлага тооцох, эсвэл хасах зэргээр хязгаарлагдахгүй. Тиймээс дээр дурдсан хязгаарлалт, үл хамаарах зүйлсийн зарим нь танд хамаарахгүй байж болно.

Мэдээллийг ашиглах. Компани нь Бүтээлч Аудио / Видео Бүтээгдхүүнийг ашиглахтай холбоотой аливаа мэдээллийг Компанид тайлагнах аливаа бусад мэдээллийг Компанид зөвшөөрч болно.

Өөрчлөлт. Компани нь энэхүү Гэрээг өөрчилж, хэдийд ч Creative Commons Audio / Video Production ашиглах талаар шинэ буюу нэмэлт нөхцөл болзол тавих эрхтэй. Ийм өөрчлөлт болон нэмэлт нөхцөлүүд нь энэхүү Гэрээнд нэн даруй хүчин төгөлдөр болно. Бүтээлч Аудио / Видео үйлдвэрлэлийг үргэлжлүүлэн ашиглах нь түүнийг хүлээн зөвшөөрөх болно.

Үүрэг хариуцлага. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Хууль эрх зүйн сонголт, харъяаллын эрх мэдэл. Энэхүү Гэрээ нь АНУ-ын Охайо муж улсын хууль тогтоомжоор зохицуулагдана. АНУ-ын Охайо муж улсын Клермонт мужид байрладаг холбооны ба мужийн шүүхүүд дэх Creative Audio / Video Production-тэй холбоотой эсвэл холбоотой бүхий л маргаантай холбоотой онцгой тохиолдолд шүүхийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрнө. Үүнээс гадна, та бидэнтэй (эсвэл манай салбартай холбоотой) эхлүүлсэн аливаа үйл ажиллагаанд ийм шүүхийн онцгой эрх мэдэл, байр суурийг та үүгээр зөвшөөрдөг.

Бүтэн гэрээ. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

ALL CUSTOM ORDERS нь SATURDAY, DECEMBER 27, 2018 AT EST, EST нь яаралтай төлбөргүйгээр түр хугацаагаар хүргэх баталгаа гаргах ёстой.

Энэ хугацаанаас хойшхи бүх захиалга нь RUSH-ийн төлбөр болон түргэн шуурхай FedEx хураамжийг бий болгоно.

ALL SALES FINAL! ТӨЛӨӨЛӨХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ байхгүй болно. ҮҮРЭГ.

Хэрвээ танд ямар нэгэн асуулт байгаа эсвэл шаардлагатай бол: и-мэйлээр оруулна уу support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Баярлалаа! Шинэ жил!

*** DISCOUNT ALERT ***

Таны NYE Countdown видео бичлэгийг аваарай Амьдралд амьдарна this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Энд байршуулна уу: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!